Swedish

Zurab Rtveliashvili

Ode till Hans Majestät Civilsamhället

 

Vörda och frukta mig!

Räck mig det ris och vete

som tillkommer mig,

från åker till åker.

Vörda och frukta mig

där liarna släcker

de gyllene axens lågor!

Vörda och frukta mig

där ivriga vindar

kammar mitt hår!

Vörda och frukta mig!

Slipa lien och upprepa

diktens tio första rader!

Vörda och frukta mig!

Under detta heliga skrän,

ärliga skrän, stumma skrän

inväntar många händer

yttrandefrihet!

Från åker till åker

där liarna släcker

de gyllene axens lågor:

Vörda och frukta mig!

Vörda och frukta mig!

Vörda och frukta mig!

Copyright Zurab Rtveliashvili © All Rights Reserved